Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2016

Αν μπορούσα να διαβάσω




Αν μπορούσα να διαβάσω, κι αμέσως να τα μαθαίνω!   Καλά που θα

ήτανε!

μελέτη... 

Lalio




Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...