Σάββατο, 29 Οκτωβρίου 2016

Θα περάσουν τα χρόνια.Θα περάσουν τα χρόνια.  Θα ψάχνουν τον πρω θυ πουρ γό στις παρελάσεις... και θα βρίσκουν τον υπ ου ργό....

αντ' αυτού!!!

Xρόνια πολλά! 

Lalio


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...