Σάββατο, 24 Σεπτεμβρίου 2016

Θα σταθώ εδώ και θα θαυμάσω
Θα σταθώ εδώ, και θα θαυμάσω.
Θα σκεφθώ, και θα γελάσω.
Θα προχωρήσω, και θα... φτάσω.
Θα ζήσω, και θα...

ξανάρθω!

Θα σταθώ εδώ


Lalio

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...