Δευτέρα, 3 Ιουλίου 2017

Η ηχώ... Ποιος είν' αυτός; Ποιος είν' αυτός;


Η ηχώ...
Ποιος είν' αυτός;
Ποιος είν' αυτός;
Είμαι εγώ;
Είμαι εγώ;
Εγώ!


Εγώ!

Charadrius hiaticula L. (1758)
Οικογένεια: Charadriidae - Χαραδριίδες
Κοινή ονομασία: Αμμοσφυριχτής
 —

Lalio

ζ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...