Σάββατο, 12 Μαρτίου 2016

Ο κόσμος είναι μοναδικός


Ο κόσμος είναι μοναδικός.  Εκτός, αν μιμείται, οπότε γίνεται...

μάζα...

ζυγισμα

Lalio
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...